25 stundas viesnīca ir stila un pieņemamu izmaksu apvienojums
25 stundas viesnīca ir stila un pieņemamu izmaksu apvienojums

Ja teiksiet, ka Jums vienmēr ir par maz laika, lai visu paspētu, Jums noteikti pievienosies liels pulciņš domubiedru. Tāpat, ja viena no Jūsu vēlmēm ir par dažām stundām garāka diennakts, domubiedru atbalsts...    

07.jūnijs,2007 interjers