Stiklu lausku skulptūras

Iespaidīgas skulptūras no stiklu lauskām veido Daniel Arsham

Lai radītu šādas detalizētas skulptūras, kuras veidotas tikai no stiklu lauskām, noteikti ir nepieciešamas gan labas iemaņas, gan liela pacietība.