RTU APF diplomprojektu izstāde `Ražena raža`

5. februārī, plkst. 17 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Skārņu ielā 10/20, Rīgā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (RTU APF) studentu izlaidums un diplomprojektu skates «Ražena raža» atklāšana.

Šogad fakultāti absolvē 43 jaunie arhitekti. Diplomprojektos aptvertas gandrīz visas arhitektu darbības jomas – no plašākiem un vispārīgākiem teritoriju un pilsētu attīstības redzējumiem līdz konkrētu būvniecības ieceru precīziem risinājumiem. Intriģējoša ir vēsturiskā izpētē inspirēta nākotnes vīzija par Ķīpsalas arhipelāga kopienu Rīgā un uz teorētiskās hidroloģijas modelēšanas datiem balstītā dramatiskā prognoze par Kurzemes piekrastes erozijas rezultātā radušos Salu Bernātos, kas kalpo kā zinātniskās pētniecības stacija. Mūsdienu minimālisma estētikā risinātajā Akmens laikmeta izjūtu muzeja projektā Burtniekos drosmīgi izmantotie eksperimenti ar netradicionālu tematiku fascinē un raisa neparastas sajūtas skatītājā.


Vairāki diplomandi pievērsuši uzmanību nepietiekami attīstītajai Rīgas un Pierīgas rekreācijas vides kvalitātei, aicinot rīcībspējīgās institūcijas un sabiedrību mobilizēties tās uzlabošanai. Netrūkst arī urbanizētās vides plānošanas un arhitektūras sintēzes jautājumiem veltītu darbu. Daudzi diplomdarbi veltīti Rīgas industriālā mantojuma pārveides aspektiem un bijušo rūpniecības teritoriju revitalizācijas un industriālā mantojuma saglabāšanas un attīstības aktualitātēm: To vidū īpaši izceļas Bijušās Slokas papīrfabrikas teritorijas revitalizācijas priekšlikums, kurā vilktas paralēles starp koka gadskārtu gredzenu zīmējumu un pilsētu paplašināšanās tendencēm un rosināts izveidot industriālā mantojuma objektu ķēdi, kas piesaistītu plašu apmeklētāju loku.
Priecē diplomandu pievēršanās sociāli mazaizsargāto laikabiedru dzīves telpas kvalitātes jautājumiem. Saturiski un ainaviski daudzveidīgais Gatartas pansionāta attīstības projekts, rada pārliecinošu vīziju par laimīgām vecumdienām komfortablā vidē. 
Ražīgākais šāgada diplomprojektu vadītājs praktiskais docents Egons Bērziņš ir gandarīts, ka jauno arhitektu darbos «aizvien paaugstinās pieprasījums pēc intelektuālisma – idejas, koncepcijas un argumentācijas, ne tikai mājas.»

Savukārt Valsts pārbaudījuma komisijas vadītājs arhitekts Jānis Dripe jauno kolēģu sniegumu vērtē diplomātiski: «Šogad mums piepulcējas daudz jaunu kolēģu, un daudziem bija labi darbi, bet nebija Lielā Notikuma. Un jācer vien, ka tas vēl briedinās potences jaunajos prātos. Ne vienmēr vajag, un ne visi spēj «izšaut» startā – arhitektūra pamatā ir maratons mūža garumā.» Arī APF dekāns asociētais profesors Uģis Bratuškins piekrīt šim vērtējumam, atzīstot, ka «Lielais Notikums absolventiem vēl tikai priekšā. Arhitekta diploms kā pirmais nozīmīgais izaicinājums un starpfinišs skaudri fiksē distanci, kas atšķir intensīvu un ieinteresēti piesātinātu studiju laiku no lēnas un inertas sekošanas notikumiem līdzi, mierīgi ļaujoties to plūdumam.»
Diplomprojektu skati Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā apmeklētājiem būs atvērta no 5. līdz 28. februārim.

 

DEKORATĪVAS MAKSLAS UN DIZAINA MUZEJS
www.dlmm.lv

Skārņu iela 10/20, Rīga
678309066783090767222235

P.     slēgts
O.     11-17
T.     11-19
C.     11-17
P.     11-17
S.     11-17
S.     11-17

 

PAPILDU INFORMACIJA:
Asoc. prof. Uģis Bratuškins,
RTU APF dekāns
Tālr. 67089116, 29424496

Informāciju sagatavoja:
Evita Serjogina,
RTU APF projektu koordinatore
Tālr.: 67089021, 29199077