Saab Radio

Sang hoon Lee izveidoja "Saab" radio konceptu, kuru pastumjot var ieslēgt un pagriezt skaļāk, tāpat arī klusāk un izslēgt.