Red Bull enerģijas dzērienam jauns dizains

 Dzēriens, kas ceļ spārnos (vismaz tā tiek nepārtraukti skandēts televīzijas reklāmās), ir laidis klajā `Energy Shot`.  Red  Bull šim notikumam par godu ir atvēruši arī mājaslapu, kur pagaidām ir redzams jaunais dzēriena dizains un mēnesis, kad, acīmredzot, tas tiks iepludināts tirgū. 

 Red Bull enerģijas dzēriens "Energy Shot" un tā dizains