Durvju actiņa bērniem

Hyun-june Yang koncepts par durvju actiņu bērniem piesaistīja uzmanību. Koncepts ir ļoti pretrunīgs un izraisa pārdomas nevienam vien. Lai gan ideja radīt zemāka līmeņa durvju actiņu pati par sevi nav nemaz tik slikta, tomēr virzīt to kā produktu bērniem būtu ļoti grūti. Piemēram, kāpēc bērnam vienam ir jābūt mājās? Vai bērns attaisīs durvis, ja aiz tām stāvēs Ziemassvētku vecītis? 

Tomēr ideja ir interesanta. 

 

koncepts, durvju actiņa

via yanko