Miniatūrās sadzīves ainas zem stikla kupola

Thomas Doyle ir izveidojis kvalitatīvas un ļoti interesantas miniatūras sadzīves ainas, kuras veidotas mērogā 1:47. Liela daļa ir ar tumšu nokrāsu, risku vai dzīvības glābšanu. 

Paši darbi zem stikla tiek novietoti pamatota iemesla dēļ. Kā apgalvo pats mākslinieks, zem stikla tie ir sastinguši, bet gatavi tūlīt pat atsākt iesākto darbību, stiklu noņemot, tie izskatās plastiski un nedzīvi. 

 

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla

skulptūra,miniatūra,māksla