Piesprādzējies un paliec dzīvs

Reklāmas aģentūra LG2 no Kanādas izmanto visiem zināmas asociācijas, pasniedzot tās citā veidā un ar citu vēstījumu. 

Piesprādzējies un paliec dzīvs!