Dzer un brauc.Vai dzer un...

Doma šajā reklāmā, domājams, visiem uzreiz ir skaidra. ABRAMET ir Brazīlijas asociācija, kura veido izglītojošas kampaņas un lekcijas saistībā ar satiksmes medicīnu (traffic medicine) un satiksmes drošību. 

 

 

 

"You can drink and drive.Or drink and. Abramet"

Radošie vadītāji: Alex Gonçalves, Leo Macias
Tekstu autori: Guigo Oliva, Philippe Degen
Fotogrāfs: Fernando Zuffo
Ilustrātors: Cox Design