Ramonas Ķiesneres personālizstāde "Skaties uz gaismu"

No 28. maija līdz 23. jūlijam Daugavas muzejā, kas atrodas Doles salā, būs iespējams aplūkot mākslinieces Ramonas Ķiesneres personālizstādi "Skaties uz gaismu". Izstādes atklāšana 28. maijā plkst. 15:00.   

Ramona Ķiesnere dzimusi  4. maijā Rīgā, Latvijai tik nozīmīgā datumā. Gandrīz vienmēr tā ir saulaina diena, zemeņu stādāmais laiks.

Rīgas 9. astoņgadīgajā skolā Mežaparkā Ramonai bija vissirsnīgākā pamatskolas skolotāja.

Rīgas 4. vidusskola katru pavasari bija smaržīgu ceriņu ieskauta, bet rudenī apslēpta lapu zeltā. Ar toreizējo klasesbiedru kopā jau nosvinētas sudrabkāzas.

Gatavojoties studijām Mākslas akadēmijā, sastapts daudz interesantu cilvēku. Mākslinieka Arnolda Plauža darbnīcā rasta izpratne par gaismu – tās lomu, spēlēm un burvību. Jura Jurjāna putni ieveda krāsu pasaulē, bet Ivara Heinrihsona zirgi iedvesmoja tvert mirkli.

Ramonas četru bērnu brīnumainākais bērnības laiks aizvadīts Pāvilostas saulē un vējā, bet mākslas skola kļuva par radošāko darba vietu. Jūras ūdens zaigojums, mainīgā daba, vētras spēks un mākoņu dejas klājās uz audekliem, kuri veidoja pirmo nopietno izstādi Somijas pilsētā Jakobštatā.

Atgūtās dzimtas mājas Salaspilī atnesa sev līdzi mūžīgu nemieru, dzīvi krustcelēs, dzelzceļa ritmisko mūziku un nekad neiztrūkstoša darba sajūtu. Kad pierimst smago vilcienu duna, ozolos dzied lakstīgalas un reibinoši smaržo ievu krūmi.

Ar Salaspils māksliniekiem un daiļamatniekiem kopā atjaunotas mākslas dienu tradīcijas, meklēts pilsētas simbols un apcerētas sapņu pilis, arī tās, kas guļ zem Daugavas rāmajiem ūdeņiem.

Ramona izstādījusi vairākkārtīgi savas gleznas dažādās Latvijas vietās, tomēr sapratusi, ka nav gatava pavadīt savu dzīvi mākslinieka darbnīcā (joprojām topošā) un ir metusies jaunā izglītības jomā ,kļūstot  par angļu valodas skolotāju Agenskalna valsts ģimnāzijā. Mācot un audzinot bērnus, Ramona cer, ka glābj pasauli, meklē un arī atrod skolēnos to, kas pasauli virza uz priekšu, dara gaišu, gudru un skaistu.

Ramona saka: "Gribēju nosaukt izstādi: „Skaties uz gaismu, zirgs!”

Kāpēc zirgs?

Zirgs ir darbam.

Zirgs ir skaists.

Zirgā ir spēks.

Zirgā ir bailes.

Zirgam uzliek klapes uz acīm, lai viņš ietu tur, kur viņam liek.

Zirgs velk.

Zirgs ir latviešu tautasdziesmā.

Zirgs nemīl vientulību.

Zirgs skumst, priecājas, trako, aulekšo, krīt un atkal ceļas...

Es esmu dzimusi ugunīgā zirga gadā.

 

Kāpēc gaisma?

Tāpēc, ka tā atklāj visu.

Bez gaismas nav nekā.

Gaisma dod visu- krāsu, apjomu, formu.

Gaisma ir skaista.

Skaistums izglābs pasauli.

Es ticu, ka tuneļa galā vienmēr ir gaisma.

Lai tikai pietiek spēka un pacietības tikt līdz galam."

 

Daugavas muzejs
Salaspils novads
Doles sala, LV-2121
Tālr. 67216367 Tālr./ fakss 67216398
E-pasts: daugava@daugavasmuzejs.lv

Muzejs atvērts katru dienu 10.00 – 17.00, izņemot otrdienas