Pulkstenis ar lupu laikrāžiem

Rafaels Morgans (Rafael Morgan) ir izveidojis sienas pulksteņa konceptu "Little Time", kuram ir cipari, kurus grūti saskatīt. Lai pateiktu, cik ir pulkstenis, lielajam un mazajam laika rādītājam ir galā lupa, kas ļauj saskatīt ciparus. 

Stundām lielāka lupa, bet minūtēm mazāka. Rafaels arīdzen meklē, kas varētu uztaisīt šo pulksteni.