Nemocies ar diega ievēršanu adatā

 Woo Moon-Hyung ir izveidojis vienkāršu, bet ļoti praktisku dizainu. Lai gan neesmu tas, kurš stundām ilgi ir pavadījis šujot, tomēr diegu adatā vēris esmu un šo to lāpīt arī. 

Lai diega vēršana adatā nepārvērstos galvas sāpēs, Woo Moon-Hyung adatu ir veidojis tā, ka adatas acs, pie nelielas slodzes adatas galā, izplešas pogas cauruma lielumā, to panākot ar lokanāka metāla palīdzību. Ģeniāli!