LNMM paziņo par Arzemju mākslas muzeja slēgšanu

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs paziņo, ka ar 2010. gada 1. oktobri apmeklētājiem tiek slēgts Arzemju mākslas muzejs Rīgas pilī (Pils laukumā 3).

Programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.–2018. gadam” izpildes ietvaros, sakarā ar Rīgas pils rekonstrukciju un saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 287 no 2007. gada 17. maija, Arzemju mākslas muzejs pamazām uzsāk pārcelšanās procesu uz jaunajām telpām rekonstruētajā Rīgas Biržas ēkā Doma laukumā 6. Līdz šī gada beigām tiks veikti ekspozīciju demontāžas darbi Rīgas pilī, bet sākot ar 2011. gada janvāri – pats pārcelšanās process uz Rīgas Biržas ēku.

1920. gadā Rīgas pilī darbu sāka Valsts mākslas muzejs, bet pēc Otrā pasaules kara Rīgā tika veikta mākslas muzeju reorganizācija, pārstrukturējot Valsts mākslas muzeja un toreizējā Pilsētas mākslas muzeja (dibināts 1868. gadā, kopš 1905. gada atradās K.Valdemāra ielā 10a; tagadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā) kolekcijas. Mākslas muzejs Rīgas pilī kļuva par Arzemju mākslas muzeju. Savā pastāvēšanas laikā Arzemju mākslas muzejs ir izveidojies par bagātāko citzemju mākslas krātuvi Latvijā. Tajā apvienota dažādu laikmetu un tautu māksla laikposmā no 5. gadu tūkstoša p.m.ē. līdz pat 20. gadsimta sākumam. Kopš 2010. gada 1. janvāra Arzemju mākslas muzejs pievienots Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam.

Savā pēdējā darba dienā, 30. septembrī no plkst. 13:00 līdz 19:00, Arzemju mākslas muzejs dāvina visiem interesentiem bezmaksas apmeklējumu.

2011. gada 20. augustā Arzemju mākslas muzejs atkal vērs savas durvis apmeklētājiem jaunajā muzeja mājvietā Rīgas Biržā, Doma laukumā 6.

Rīgas Birža ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka celta laikā no 1852. līdz 1855. gadam, atdarinot Venēcijas renesanses palaco formas, kas simbolizē bagātību un pārpilnību.

Biržas ēkas rekonstrukcija un Arzemju mākslas muzeja pārcelšana uz šīm telpām ir saistīta ar „Rīgas pils reģenerācijas projekta nodrošināšanu” (MK 28.08.2002. rīkojums Nr. 470) un ietilpst šī projekta pirmajā kārtā. Projekts „Par Arzemju mākslas muzeja ēkas Doma laukumā 6 rekonstrukciju” (MK 17.05.2007. rīkojums Nr. 287) tiek realizēts atbilstoši programmai „Mantojums – 2018” (MK 16.05.2006. rīkojumam Nr. 347), sadarbībā ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Galvenais būvuzņēmējs – būvsabiedrība „RBS Skals”. Arhitekte – Liesma Markova. Sarežģīto restaurācijas procesu veic SIA „Re&Re”.

Ēkas piemērošana LNMM ārzemju māksla kolekciju eksponēšanai ir optimāls risinājums šī kultūras pieminekļa turpmākajā izmantošanā. Kolekciju raksturs labi sasaucas ar vēsturiskās ēkas interjeriem. Iespējami saudzīgi izturoties pret arhitektūras pieminekli, ir izveidota koncepcija moderni aprīkota, mūsdienīgi domājoša, Baltijas un Skandināvijas tirgū nopietni konkurējoša muzeja radīšanai.

Līdz ar Arzemju mākslas muzeja pārcelšanos uz Rīgas Biržu, pirmo reizi tās pastāvēšanas vēsturē ēka būs pilnībā atvērta publikai. Muzejs skatītājiem piedāvās trīs apjomīgas pamatekspozīcijas, kurās rādīs Rietumeiropas un Austrumu mākslas kolekcijas, īpaši glezniecību un dekoratīvi lietišķo mākslu laika periodā no 15. gadsimta līdz 20. gadsimta sākumam. Atpazīstamākās šī muzeja vērtības ir Holandes Zelta laikmeta māksla, vācu romantisma periods, Rietumeiropas 18.–19. gadsimta porcelāns, kā arī Ķīnas un Japānas 17.–19. gadsimta māksla. Savukārt divās izstāžu zālēs muzejam būs iespēja veidot visaugstākajām prasībām (drošība, klimats, apgaismojums, aprīkojums) atbilstošas starptautiskās izstādes.