Krēsla atzveltne = galda atvilktne

Interesanta ideja radusies Enrico Salis, kurš krēsla atzveltni sasaistījis ar galda atvilktni, turklāt tiešā nozīmē. Izmantojot jau esošus produktus, tos modificējot, radies "Binomio". Tiesa, funkcionalitāte šādam risinājumam līdz galam nav skaidra, ja neskaita to, ka iespējams krēslu ieslēgt galdā.

Zūd, protams, arī atvilktnes funkcija, jo tādas vienkārši vairāk nav. Paliek tikai caurums galdā, kurā var ievietot kādus priekšmetus. Bet ne vienmēr visam ir jābūt rāmjos, tāpēc pieeja ir visai radoša un interesanta.