Jānis Poļaks. Koktēlniecība. Konceptuālais dizains

No 2009.gada 20.marta līdz 19.aprīlim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā apskatāma izcilā koktēlnieka Jāņa Poļaka (1941-2008) daiļradei veltītā izstāde „Jānis Poļaks. Koktēlniecība. Konceptuālais dizains”.
 
Jānis Poļaks bija radoša un darbīga personība. Viņa dzīvē pamatdarbs pie daudzveidīgiem interjeru pasūtījumiem (sākotnēji kombinātā „Māksla, pēc tam radošajā darbnīcā SIA „Īve”) vairāk kā četrdesmit gadu garumā vienmēr neatraujami bija saistīts ar viņa radošo darbību. Izstādēs viņš sāka piedalīties no 1965.gada un ir bijis neskaitāmu izstāžu dalībnieks. Ilgus gadus ar aizrautību vadījis Latvijas Mākslinieku savienības Koktēlniecības sekciju.
 
 
Tieši pateicoties viņa idejām, darba sparam un iniciatīvai koktēlniecības nozare tika daudzpusīgi pārstāvēta nozares un kopējās lietišķās mākslas izstādēs; īpaši 20.gs. 70.- 90.gados, kad tika domāts par kopējo nozares tālākattīstību, tika pilnveidota amata prasme, tika aktualizēta koktēlnieka profesija. 
 Jānis Poļaks - Koktelniecība. Konceptuālais dizains.
 
Tieši Jānis Poļaks bija viens no tiem māksliniekiem, kas aizsāka meklējumus konceptuālā dizaina jomā koktēlniecībā – arī saturiskās ietilpības ziņā. Viņa konceptuālā dizaina idejas ar atsaucību uztvēra un tālāk attīstīja arī citi koktēlnieki. Tika iniciētas tematiskās izstādes Krēsls (1987), Durvis (1991), Gulta (2002), Skapis (2007), kurās pats mākslinieks vienmēr bija aktīvs dalībnieks un izstādīja oriģinālas idejas. Jāakcentē, ka lielu ieguldījumu mākslinieks deva Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja tapšanas procesā, gan ar padomu kā konsultants ekspozīcijas veidošanā, gan tīri praktiski - restaurējot 20.gs. 20.-30.gadu mākslinieku mēbeles.

Jānis Poļaks - Koktelniecība. Konceptuālais dizains. 
 
Tomēr savu personālizstādi mākslinieks tā arī netika sarīkojis. Tāpēc šī izstāde būs unikāla iespēja iepazīt gan mākslinieka konceptuālā dizaina idejas, gan darbību koktēlniecībā un mēbeļu dizaina jomā, gan iepazīt mākslinieka devumu interjeru noformēšanā no 20.gs. 60.gadiem līdz 21.gs. sākumam. Izstādē izmantoti mākslas darbi no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības kolekcijām, Rīgas pils, Zvārtavas pils un vairākām privātkolekcijām. Izstādi papildinās mākslinieka zīmējumi un mēbeļu skices no privātkolekcijām, kā arī fotomateriāls no dažādiem arhīviem.
 
Jānis Poļaks - Koktelniecība. Konceptuālais dizains.
 
Izstāde tapusi pateicoties Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja, radošās darbnīcas SIA „Īve”, SIA „AGF Plus”, SIA „Jānis Straupe. Master Carpenter”, SIA „Silmežs” un daudzu privātpersonu (t.sk. Jāņa Poļaka audzēkņu) atbalstam.
 
Jānis Poļaks - Koktelniecība. Konceptuālais dizains.
 

Velta Raudzepa, izstādes kuratore
 

DEKORATĪVAS MAKSLAS UN DIZAINA MUZEJS
www.dlmm.lv

Skārņu iela 10/20, Rīga
67830906, 67830907, 67222235

P.     slēgts
O.     11-17
T.     11-19
C.     11-17
P.     11-17
S.     11-17
S.     11-17