Izstāde "Blēņu stāsti"

No 2010. gada 27. augusta līdz 24. oktobrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Baltajā zālē (K.Valdemāra ielā 10a, Rīgā) būs skatāma latviešu glezniecības vecmeistara Ausekļa Baušķenieka simtajai jubilejai veltīta retrospektīva darbu izstāde „Blēņu stāsti”.

 
Auseklis Baušķenieks (1910–2007) ir viens no savdabīgākajiem un populārākajiem 20. gadsimta Latvijas māksliniekiem. Izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kas veltīta gleznotāja simtgadei, sniedz ieskatu gandrīz 50 gadu ilgajā radošās darbības vēsturē – no pašiem pirmsākumiem 1940. gadu beigās līdz pat pēdējam darbam, kas tapis divus gadus pirms mākslinieka nāves – 2005. gadā.
 
Ausekļa Baušķenieka reālistiski satīriskā daiļrade vai paradoksu glezniecība ir savrupa parādība 20. gadsimta latviešu mākslā, kas neiekļaujas nevienā no formulētajām izteiksmēm šajā laika periodā. Kaut sākotnēji sevi apliecinājis kā cerīgu gleznotāju, laika gaitā Baušķenieks izkristalizēja savu daiļrades dominanti, par ko kļuva zīmējums un satīrisks stāsts. Mākslinieka darbos tēlotas ikdienas ainas caurstrāvo ironiskas un groteskas intonācijas, kas liek skatītājam pasmaidot aizdomāties par daudzām situācijām no neierasta skata punkta.
 
Izstādes nosaukums „Blēņu stāsti” radies no vienas 1981. gada gleznas virsraksta, kas labi raksturo Baušķenieka daiļrades moto – šķietamo jokošanos par nopietnām lietām. Ekspozīcijas darbi atspoguļo Ausekli Baušķenieku kā asprātīgu laikmeta portretistu un labu psihologu, kura mākslas galvenais varonis ir cilvēks ar visām savām vājībām un dīvainībām.
 
Dzīves laikā gleznotājam notikušas divas personālizstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (1992. un 2000. gadā), taču šī ir pirmā rezumējošā retrospekcija, kas apvieno raksturīgākās gleznotāja rokraksta liecības no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājuma un privātām kolekcijām. Pirmo reizi būs apskatāmi Ausekļa Baušķenieka zīmējumi un veidojumi no porcelāna.
 
Pateicoties projekta atbalstītājam SIA „Alfor” iznāk izdevniecības „Neputns” sagatavota grāmata, veltīta mākslinieka daiļradei.