Izpildi vienādojumu, lai ieslēgtu lampu!

 Cik gudrāki mēs kļūtu, ja mums būtu jārēķina vai jāizpilda kāds uzdevums, lai iegūtu rezultātu? Lai iedegtu lampu, nepietiks vien ar to, ka piespiedīsi podziņu, bet būs jāizrēķina vienādojums. Ideja ir diezgan asprātīga un savā ziņā arī stimulējoša domāt.

Mingyu Jeung ir izveidojusi tāfeli, kurā ir iebūvēta lampa un ierīce, kas to ieslēdz. Uz ekrāna tiek ģenerēts uzdevums, kurš ir jāizrēķina. Pēc izrēķināšanas pie pareizas atbildes ieslēdzas lampa.